Συνάντηση εργασίας – Έναρξης Έργου (Kick Off Meeting)

Πραγματοποιήθηκε στις 06/11/2018, στα γραφεία του Γραφείου Διαχείρισης Στρατηγικών έργων της...