BIO CIRCULAR

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Biocircular

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΕ1: Πολυ-παραγοντική αλληλεπίδραση εμπλεκόμενων φορέων

Σκοπός της ΕΕ1 είναι o προσδιορισμός και ταξινόμηση όλων των βασικών (μετρήσιμων και επαληθεύσιμων) απαιτήσεων που σχετίζονται με τις ανάγκες των γεωργικών επιχειρήσεων ή με τις ευκαιρίες διαφοροποίησης, έλεγχος της χρηστικότητας και τη λειτουργικότητας των προτεινόμενων τεχνολογιών.

ΒΑΣΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Π1.1 Απαιτήσεις χρηστών

Π1.2 Τεχνολογική λειτουργικότητα και χρηστικότητα (κατευθυντήριες γραμμές απαίτησης)

Π1.3 Αξιολόγηση πρώτου κύκλου ανάπτυξης τεχνολογιών γεωργίας ακρίβειας και ΤΠΕ

Π1.3 Αξιολόγηση πρώτου κύκλου ανάπτυξης τεχνολογιών γεωργίας ακρίβειας και ΤΠΕ

Π1.4 Αξιολόγηση τελικού κύκλου ανάπτυξης τεχνολογιών γεωργίας ακρίβειας και ΤΠΕ

ΕΕ2: Διαχείριση καλλιεργειών

(i) Εκτίμηση της επίδρασης της λίπανσης
(ii) Αξιολόγηση ελλειμματικής άρδευσης
(iii) Αξιολόγηση και βελτίωση της διαδικασίας παραγωγής ενσιρώματος

Επιμέρους στόχοι:

1. Μείωση των εισροών στην παραγωγική διαδικασία
2. Παροχή συμβουλών σε θέματα κυκλικής γεωργίας σε επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα
3. Αξιοποίηση δεδομένων αγροτικής οικονομίας σε εφαρμογές ΙοΤ
4. Προώθηση των προτεινόμενων λύσεων

ΒΑΣΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Π2.1 Μελέτη για την επίδραση της λίπανσης στο περιβαλλοντικό κόστος της καλλιέργειας του αραβοσίτου

Π2.2 Έκθεση βέλτιστης αξιοποίησης του αρδευτικού νερού

Π2.3 Οδηγός - Πρωτόκολλο ορθών πρακτικών για την παραγωγή ενσιρώματος για ζωοτροφή

ΕΕ3: Διαχείριση ζωικού κεφαλαίου

Διερεύνηση της επίδρασης διαφορετικών διαχειριστικών πρακτικών σε επίπεδο εκτροφής στην υγεία και ευζωία, καθώς και στις αποδόσεις και στην ποιότητα του παραγόμενου γάλακτος από τις αγελάδες της εκτροφής (δείκτης μετατρεψιμότητας τροφής, δείκτης θρεπτικής κατάστασης, δείκτες υγείας, δείκτες ευζωίας, υγεία μαστού, χημική σύνθεση του γάλακτος κτλ.).Ανάπτυξη ολιστικού προτύπου διαχείρισης αποβλήτων.Αποτίμηση και ποσοτικοποίηση προτεινόμενων τεχνικών και τεχνολογιών σε σχέση με την ποσότητα και ποιότητα του παραγόμενου γάλακτος.

ΒΑΣΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Π3.1 Βάση δεδομένων με τα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά των αγελάδων (Μ20)

Π3.2 Έκθεση με ολιστικό διαχειριστικό πρότυπο για εκτροφή γαλακτοπαραγωγών αγελάδων (Μ24)

ΕΕ4: Επεξεργασία γαλακτοκομικών προϊόντων μειωμένου περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων παραγόμενων προϊόντων.
Βελτιστοποίηση εφοδιαστικής αλυσίδας.
Περιβαλλοντική πιστοποίηση προϊόντων γάλακτος.

ΒΑΣΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Π4.1 Έκθεση περιβαλλοντικών επιπτώσεων εξεταζόμενων προϊόντων

Π4.2 Διαδικασίες απόδοσης περιβαλλοντικής πιστοποίησης προϊόντων γάλακτος

ΕΕ5: Σύστημα υποστήριξης αποφάσεων κυκλικής γεωργίας BIOCIRCULAR

Λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές BIOCIRCULAR
Ανάπτυξη διεπαφής (API)
Διαχείριση πληροφοριών
Αξιολόγηση συστήματος BIOCIRCULAR</span (formative testing)

ΒΑΣΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Π5.1 Απαιτήσεις συστήματος BIOCIRCULAR

Π5.2 ΙοΤ backend και API

Π5.3 Γραφικό περιβάλλον τελικού χρήστη (Μ22)

Π5.4 Έκθεση πιστοποίησης καλής λειτουργίας

ΕΕ6: Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και προγραμμάτων εκπαίδευσης

Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού.
Ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης.

ΒΑΣΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Π6.1: Εκπαιδευτικό υλικό και πρόγραμμα κατάρτισης για παραγωγούς

Π6.2: Εκπαιδευτικό υλικό και πρόγραμμα κατάρτισης για συμβούλους

ΕΕ7: Εμπορική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και βιωσιμότητα έργου

Χαρτογράφηση στάσης και αντιλήψεων των Ελλήνων καταναλωτών σε ζητήματα αειφορίας και ηθικής παραγωγής γάλακτος.
Εκτίμηση μεριδίων αγοράς και προθυμίας πληρωμής.
Μελέτη εφαρμοσιμότητας και επαναληψιμότητας.

ΒΑΣΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Π7.1: Μελέτη συμπεριφοράς καταναλωτών και τμηματοποίηση της αγοράς σε ζητήματα αειφορίας και ηθικής παραγωγής

Π7.2: Ανάλυση Activity Based Costing της εσωτερικής αλυσίδας προστιθέμενης αξίας προϊόντος

Π7.3: Τυποποιημένο σύστημα ελέγχου και διαχείρισης επίδοσης (φόρμες, λειτουργικοί «πράσινοι και οικονομικοί δείκτες)

Π7.4: Μελέτη βιωσιμότητας Ελληνικής αγοράς «πράσινων» γαλακτοκομικών προϊόντων και προτεινόμενη στρατηγική ανάπτυξης μείγματος μάρκετινγκ (σήμανση, branding, τιμολόγηση κλπ.)

Π7.5: Μνημόνια συνεργασίας με εκπαιδευτικούς οργανισμούς για την από κοινού προσφορά (συμβατικών και εξ' αποστάσεως) υπηρεσιών κατάρτισης

Π7.6: Μελέτη εφαρμοσιμότητας και επαναληψιμότητας των αποτελεσμάτων του έργου μέσω διαφοροποίησης του τελικού «προϊόντος» βάσει αναγκών των χρηστών

Biocircular

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση