Η διατήρηση σταθερού περιβάλλοντος εντός της μεγάλης κοιλίας (ΜΚ) των αγελάδων είναι θεμελιώδης συνθήκη για τη φυσιολογική λειτουργία της πέψης, της σύνθεσης και της απορρόφησης των συστατικών που επιτελείται εκεί. Ο προσδιορισμός του pH της ΜΚ είναι μια πολύ βασική εξέταση που αντικατοπτρίζει την υγεία των ζώων, ειδικά σε εκτροφές υψηλών αποδόσεων. Η πτώση της τιμής του pH κάτω από συγκεκριμένα όρια (συνήθως <5,5) προκαλεί δυσλειτουργία της ΜΚ, επιδρά δυσμενώς στον μεταβολισμό, στην υγεία του ζώου και στη γαλακτοπαραγωγή. Με τη μέτρηση του pH μπορούν να εκτιμηθούν παράμετροι που σχετίζονται με τη διατροφή (όπως η σύσταση του σιτηρεσίου, ο τρόπος παρασκευής και παράθεσής του) αλλά και τη διαχείριση των ζώων (όπως η επάρκεια του χώρου παράθεσης τροφής στα ζώα, η πρόσβαση στην τροφή και η πυκνότητα σταβλισμού). Ως ακριβέστερη μέθοδος στην κλινική πράξη θεωρείται η μέτρηση του pH υγρού περιεχόμενου ΜΚ που λήφθηκε με παρακέντηση, σε συγκεκριμένο χρόνο (συνήθως 5-8 ώρες) μετά από την παροχή τροφής.
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση