Η εκτίμηση της υφής των κοπράνων αποτελεί μία εξέταση που δίνει πληροφορίες για την πέψη των ζώων, οπότε διερευνάται έμμεσα η λειτουργία του πεπτικού συστήματος, αλλά και η σύσταση και η ποιότητα του σιτηρεσίου. Αποτελεί εξέταση που γίνεται σε επίπεδο εκτροφής κατά την οποία εκτιμάται μακροσκοπικά η υφή αντιπροσωπευτικού αριθμού δειγμάτων κοπράνων (συνήθως από το 10% των ζώων κάθε ομάδας) και γίνεται κατάταξή τους σε πενταβάθμια κλίμακα από 1 ως 5.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση