Η εκτίμηση της σύστασης των κοπράνων γίνεται επιτόπια στην εκτροφή, με ειδικό εξοπλισμό ηθμών. Με την εξέταση αυτή αντλούνται πληροφορίες για την πέψη των ζώων, την πεπτικότητα και τη σύσταση της τροφής, αλλά και για την επάρκεια του σιτηρεσίου. Εφαρμόζεται σε περίπου 10% των αγελάδων της κάθε ομάδος και απαιτείται η λήψη αντιπροσωπευτικών δειγμάτων σε ποσότητα (περίπου 500 g) και ποιότητα, δηλαδή δειγμάτων που να αντανακλούν τον μέσο όρο κατάταξης με βάση την εκτίμηση της υφής τους. Το κάθε δείγμα κοπράνων τοποθετείται στον ειδικό εξοπλισμό και ξεπλένεται με νερό, ώστε να απομακρυνθούν μέσω του ηθμού τα σωματίδια μικρού μεγέθους. Ακολουθεί καταγραφή της περιεκτικότητας σε άπεπτες ίνες και καταμέτρηση του αριθμού των άπεπτων τμημάτων δημητριακών καρπών που κατακρατούνται στον ηθμό. 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση