Η εκτίμηση του μηρυκασμού αποτελεί βασική παράμετρο αξιολόγησης που προσφέρει πληροφορίες τόσο για την υγεία και ειδικότερα τη λειτουργία του πεπτικού συστήματος του ζώου, όσο και για την ποιότητα και τον τρόπο αξιοποίησης του σιτηρεσίου. Η εκτίμηση του μηρυκασμού επάγεται σε όλη την αγέλη και βοηθά στην ανίχνευση προβλημάτων στην πεπτικότητα της τροφής, της σύστασής της αλλά και του τρόπου παράθεσης. Η εκτίμηση του μηρυκασμού γίνεται από έμπειρο αξιολογητή που παρατηρεί τα ζώα τουλάχιστον 2 ώρες μετά από την παράθεση της τροφής. Συγκεκριμένα, εκτιμάται το ποσοστό ζώων της αγέλης που αναπαύονται και μηρυκάζουν και σε 10 εξ αυτών γίνεται καταμέτρηση του αριθμού των αναμασήσεων ανά βλωμό.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση