Ο Δείκτης Θρεπτικής Κατάστασης αποτελεί διεθνώς τον καλύτερο δείκτη αξιολόγησης της μεταβολής των ενεργειακών αποθεμάτων του ζώου. Με βάση τον δείκτη αυτό ουσιαστικά ελέγχονται οι μεταβολές του βάρους και της κατανομής των ενεργειακών αποθεμάτων στο σώμα του ζώου. Εξαρτάται και σχετίζεται με τη θρεπτική επάρκεια του σιτηρεσίου, την παραγωγικότητα των ζώων, το παραγωγικό τους στάδιο, τον τρόπο παράθεσης τροφής και τις συνθήκες σταβλισμού. Η μέτρησή του γίνεται σε όλα τα ζώα με επιτόπια παρατήρηση και αξιολόγηση συγκεκριμένων τμημάτων του σώματός τους, από τον ίδιους πάντα αξιολογητές. Εφαρμόζεται επισκόπηση και ψηλάφηση συγκεκριμένων ανατομικών περιοχών του ζώου και κατόπιν αυτό κατατάσσεται σε βαθμίδα μιας πενταβάθμιας κλίμακας (1-5, με υποδιαιρέσεις του 0,5). Εξετάζονται όλα τα ζώα της εκτροφής, σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Στη κλινική πράξη ενδιαφέρει κυρίως η κατάταξη των ζώων σε αδύνατα (ΔΘΚ<2,5), φυσιολογικά (ΔΘΚ 2,5-3,5) και παχιά (ΔΘΚ >3,5). 

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση