BIO CIRCULAR

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Biocircular

Biocircular

Μεθοδολογία Υλοποίησης

Το έργο θα εστιάσει ειδικά στον τομέα της γαλακτοκομικής παραγωγής και της πλήρους αλυσίδας αξίας της παραγωγής προϊόντων γάλακτος. Επιμέρους αντικείμενα έρευνας αποτελούν η παραγωγή ζωοτροφών, η εφοδιαστική αλυσίδα των ζωοτροφών, η διατροφική αξία των ζωοτροφών, η διαχείριση των ζώων, η διατροφή ακριβείας, η βελτιστοποίηση των συνθηκών στέγασης του ζώων, η βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, η παραγωγή «πράσινων» προϊόντων και η διαχείριση των αποβλήτων και των παραπροϊόντων της παραγωγικής διαδικασίας και η ανάλυση της στάσης και των αντιλήψεων των καταναλωτών για γαλακτοκομικά προϊόντα μικρού περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Τα παρακάτω ερευνητικά κενά αποτελούν ερευνητικές ευκαιρίες για το έργο:

W

1. Μοντελοποίηση δεδομένων σε επίπεδο ζώων και καλλιεργειών:

περισσότερα

(α) Καλλιέργειες (παραγωγή ζωοτροφών) και μέτρηση της ποιότητάς τους: Οι γεωργικές καλλιέργειες αποτελούν σημαντική πηγή ζωοτροφών για τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Για το συγκεκριμένο αντικείμενο απαιτείται εκτίμηση της ποσότητας και της ποιότητας της καλλιέργειας που είναι αναγκαία για τη διατροφή των ζώων.

(β) Σύνδεση της συμπεριφοράς των ζώων με τις συνθήκες διαβίωσής τους: Βασική προϋπόθεση είναι η διακύμανση της συμπεριφοράς των ζώων σε συνάρτηση με το περιβάλλον διαβίωσής τους, λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες τεχνολογίες κτηνοτροφίας ακριβείας με έμφαση στη διαχείριση του περιβάλλοντος σταβλισμού των ζώων, καθώς η συμπεριφορά των ζώων επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τη θερμική άνεση και τις συνολικές συνθήκες διαβίωσής τους, όπως επίσης και από τη διαθεσιμότητα ζωοτροφών.

(γ) Διαχείριση της γονιμότητας του εδάφους: Η αξιολόγηση της κατάστασης των θρεπτικών συστατικών του εδάφους πραγματοποιείται ευρέως σήμερα με τη συλλογή δειγμάτων εδάφους και ανάλυσή τους. Επακόλουθο της συγκεκριμένης πρακτικής είναι το αυξημένο κόστος που απαιτείται για την ανάλυση του εδάφους στο εργαστήριο. Ως εκ τούτου, προκύπτει η ανάγκη για την ανάπτυξη αυτοματοποιημένων και οικονομικά αποδοτικών μεθόδων για τον προσδιορισμό της χωρικής διακύμανσης των θρεπτικών συστατικών και άλλων ιδιοτήτων που σχετίζονται με τη γονιμότητα του εδάφους.

(δ) Χαρτογράφηση της απόδοσης καλλιέργειας και πρόσληψης ζωοτροφών: Η χαρτογράφηση της απόδοσης της καλλιέργειας είναι εφικτή, απαιτούνται όμως σύντηξη και συνδιασμός δεδομένων τόσο από αισθητήρες της απόδοσης βιομάζας, όσο και από αισθητήρες για την πρόσληψη ζωοτροφής από τα βοοειδή (με χρήση μικροφώνων και επιταχυνσιόμετρων).

2. Μοντελοποίηση δεδομένων επιχειρησιακού επιπέδου

περισσότερα

(α) Διαχείριση αυτοματοποιημένης λίπανσης: Διαχείριση της διαδικασίας λιπασματοποίησης για την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων μέσω του βέλτιστου σχεδιασμού διαδρομών και ελέγχου των μηχανών.

(β) Διαχείριση δομημένου περιβάλλοντος: Τα κτίρια όπου στεγάζονται βοοειδή συμβάλλουν σημαντικά στις εκπομπές NH3. Διαπιστώνεται η ανάγκη μελέτης της συμπεριφοράς του ζωικού κεφαλαίου σε συνάρτηση με
τη θερμική άνεσή τους και των επιπέδων εκπομπών NH3 σε συνάρτηση με τους αυτοματισμούς των κτιρίων στέγασης των ζώων (καθαριστές δαπέδου, ανοίγματα κτιρίων).

(γ) Προγραμματισμός συγκομιδής καλλιεργειών: Βελτιστοποίηση του χρονοδιαγράμματος της συγκομιδής και του σχεδιασμού διαδρομών στη βάση της δυναμικότητας των φυτών σε βιομάζα, καθώς και άλλων επιχειρησιακών περιορισμών.

3. Μοντελοποίηση δεδομένων σε επίπεδο αγροτικών συστημάτων:

περισσότερα

(α) Βελτιστοποίηση αγροτικών συστημάτων: Προσδιορισμός των βασικών παραμέτρων βιωσιμότητας και μεθόδων εκμετάλλευσης για τη δυναμική βελτιστοποίηση της απόδοσης των αγροτικών συστημάτων στη βάση κριτήριων βιωσιμότητας. Ανάδειξη της αξίας της ενσωμάτωσης πραγματικών δεδομένων (“real data”) από την παραγωγική διαδικασία.

(β) Προηγμένο Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Γεωργίας (Advanced Farm Management Information System): Ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού εργαλείου για την ενσωμάτωση δεδομένων σε διάφορα επίπεδα της παραγωγικής διαδικασίας και της εκμετάλλευσης αλγορίθμων γεωργίας ακριβείας.

Biocircular

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση